Uitnodiging Duurzaam Gebouwd Scholen Seminars
Van 17 t/m 29 september organiseert Duurzaam Gebouwd vier seminars gericht op scholen in samenwerking met Ruimte OK, Stichting Duurzame Scholen en RVO Nederland. Tijdens deze seminars komen professionals bij elkaar om kennis te delen, kennis te vergaren en inspiratie op te doen. Naast het bijwonen van de interactieve presentaties, is het voor deelnemers mogelijk om met elkaar én met de sprekers te sparren. De seminars vinden plaats op verschillende locaties verspreid door het land.

Is de huisvesting voor scholen een toegevoegde waarde of een noodzakelijk kwaad? De meerwaarde van een goed en gezond gebouw voor het realiseren van goed onderwijs is al vaak bewezen door onderzoeken. Wat zijn de mogelijkheden voor een school om te komen tot een duurzame en gezonde leeromgeving? Welke budget kunt u gebruiken? Welke wet & regelgeving is hierbij van toepassing en hoe helpt de overheid u hierbij?
 

Programma

09.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur

Opening door dagvoorzitter Wietse Walinga

09.40 uur

Visie: Onderwijshuisvesting als basis voor een gezonde leeromgeving

 

Visie over de ontwikkeling over de functie van het gebouw in het onderwijs. Met welke wet & regelgeving heeft u te maken m.b.t. onderwijshuisvesting? Er is een Green Deal voor Onderwijshuisvesting afgesloten door Ministerie van BZK, PO-raad, VO-raad, VNG en RuimteOk. Hoe kunnen we als vraag en aanbodzijde van de markt hier gebruik van maken?


Door: Johan Carlier – Gemeente Amersfoort, Bert Meijering – RVO Nederland, Marco van Zandwijk - RuimteOK

10.10 uur

Duurzame scholen in Nederland

In gegaan zal worden op trends en ontwikkelingen t.a.v. de gezonde en energie neutrale scholen. Dit wordt gedaan aan de hand van praktijkvoorbeelden van gerealiseerde gezonde en energie neutrale projecten waaronder Plein Oost te Haarlem, Dorus Rijkers te Amsterdam en MF Kapele. Uit de presentatie zullen de kritische succes en faalfactoren naar voren komen t.a.v. organisatie, financiën en techniek. Of wel een leerzaam en steekhoudend verhaal gebaseerd op ervaringen van koploperprojecten.

Door: Ronald Schilt - Merosch

10.40 uur

Praktijk: Hoe kunnen we het budget voor energiebesparing gebruiken voor verduurzaming?

Energiebesparing in onderwijshuisvesting als budget voor renovatie en onderhoud.

Door: - Verosol

11.10 uur

Pauze

11.30 uur

Visie: Het effect van een gezond binnenklimaat op de leerprestatie

De lucht/water-warmtepomp in een stroomversnelling. EPC 0,4 is de eis. De lucht/water-warmtepomp speelt hierin een steeds grotere rol. De eerste scholen zijn inmiddels gerealiseerd en de eerste resultaten zijn bekend. In deze presentatie worden aan de hand van praktijkervaringen al uw vragen over de toepassing van deze innovatieve techniek beantwoord. Denk hierbij in optimalisatie in regeltechniek, energiemonitoring en de toepassing binnen smart grids.

Door: Rudy Grevers - Alklima

12.00 uur

Praktijk: De duurzame school als inspiratiebron

Praktijkcasus van duurzame scholen, door de ogen van de architect.

Door: Frank Meijer – Bureau Klein / Henk te Kiefte – Te Kiefte Architecten

12.30 uur

Inspiratie: Hoe kan ik door onderhoud invulling geven aan verduurzaming?
Welke technische innovaties zijn er die ik niet mag missen op het gebied van onderhouds-werkzaamheden? Hoe pas ik kleurgebruik, moderne technieken en gezonde materialen toe voor een gezonde leeromgeving?

Door: Bart Eissens- Sigma Coatings

12.55 uur

Afsluiting door dagvoorzitter + uitleg lunchtafels

13.00 uur

Lunchtafels

14.00 uur

Einde bijeenkomst

 

Inschrijven en locaties

Deelname aan deze bijeenkomst is exclusief en kosteloos toegankelijk voor de doelgroep: directieleden en senior professionals van gemeenten en schoolbesturen en professionals uit de scholenbouw branche. Er is plaats voor maximaal 80 deelnemers, dus registreer u snel! De organisatie selecteert bij meer dan 80 inschrijvingen op basis van inschrijfdatum en functieprofiel. Afmelding is mogelijk, tot 24 uur voorafgaand aan de bijeenkomst. Indien u niet komt zonder afmelding is de organisatie gerechtigd € 50,- (excl. btw) te factureren. Onderstaand een overzicht van data en locaties, kies uw geschikte datum en locatie.

Data en locaties

Dinsdag 17 september

Delft, De Schaapskooi

Donderdag 23 september

Zwolle, Windhesheim X-gebouw

Dinsdag 24 september

Westelbeers, De Spreeuwelse Heide 

Dinsdag 29 september

Heemstede, Het Oude Slot

 

Sprekers

 

Wietse Walinga is, sinds maart 2009, mede-oprichter en partner van het platform Duurzaam Gebouwd. Anno 2015 is de weblog doorontwikkeld tot hét leidend integraal platform voor de bouw en vastgoed met ondersteuning van ruim 220 aangesloten partners en 80 topexperts.

Johan Carlier, senior projectmanager projectontwikkeling bij Gemeente Amersfoort: ‘Als gemeente hebben wij de lat hoog liggen als het gaat om duurzaam bouwen. Voor het stellen van duurzaamheidsambities die we meegeven bij de EMVI-aanbesteding gebruiken wij GPR Gebouw'. Met het project Het ABC-Cluster is Johan in 2014 winnaar geworden van de Gouden Kikker Award. Het gebouw biedt huisvesting aan twee basisscholen, de Wiekslag en De Windroos, een Peuterschool, Buitenschoolse Opvang in de ruimten van de twee basisscholen, een wijkcentrum met ontmoetingsfunctie en sportfaciliteiten. Gebruik en gebruikers staan centraal in dit project.

 

Bert Meijering is senior adviseur duurzame huisvesting bij RVO Nederland.
Zijn expertise ligt op het vlak van onderwijshuisvesting / frisse scholen, duurzaam onderhoud/beheer en strategische huisvestingsplanning, duurzame huisvesting en regelgeving en procesbegeleiding/-ondersteuning.

Marco van Zandwijk (1975): strategisch vernieuwer in hart en nieren, kan met zijn kennis en creativiteit waarde toevoegen bij de totstandkoming van projecten en samenwerkingsvormen in het publieke domein. Voor een goede ‘energiehuishouding’ werkt hij vanuit de gedachte dat het beste resultaat tot stand kan komen door een goede samenwerking, juiste inzet van middelen en vertrouwen tussen de betrokkenen. Hij is vanuit verschillende invalshoeken (ontwerp, bouw, projectmanagement, politiek, kenniscentra) werkzaam in de dagelijkse praktijk van de onderwijshuisvesting. Hij is samensteller van oa. de 'Scholenbouwwaaier' en het 'Kwaliteitskader huisvesting- basisonderwijs' welke hij samen met gemeenten en schoolbesturen heeft kunnen ontwikkelen vanuit het kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK), het Atelier Rijksbouwmeester, het voormalige Service Centrum Scholenbouw en het netwerk huisvesting van de PO-raad. In 2014 was Marco gast-hoofdredacteur voor de ‘scholenbouw-editie’ van het vakblad Stedebouw & Architectuur. Momenteel geeft hij vanuit Ruimte-OK samen met het Klimaatverbond invulling aan de consultatiefase van de Green Deal Verduurzaming Scholen.

 

Ronald Schilt, 45 en vader van 5 schoolgaande kinderen, is sinds 1995 betrokken bij het onderzoeken, ontwerpen en monitoren van tientallen gezonde en duurzame scholen. Dit doet hij vanuit zijn adviesbureau Merosch in Bodegraven waaruit hij met 10 collega’s werkt aan verschillende toonaangevende en energie neutrale schoolprojecten zoals; Plein Oost te Haarlem, MFA te Kapelle, Jeroen Bosch te Heerhugowaard, Nieuw Commenius Lyceum te Amsterdam en Unielocatie Wachtelenberg te Epe. Daarnaast is hij betrokken bij de renovatie en verbetering van verschillende bestaande scholen t.a.v. het binnenmilieu zoals het project Gezonde Scholen Amsterdam.

 

Rudy Grevers werkt sinds 2011 bij Alklima bv, exclusief leverancier van Mitsubishi Electric Living Environment klimaatsystemen in Nederland. Hij adviseert klimaatconcepten voor zowel gezondheidszorg, hotels, utiliteit, retail en woningbouw. Vanuit bijna twintig jaar ervaring in de installatietechniek speelt hij als adviseur van opdrachtgevers, eindgebruikers, adviseurs en installateurs een centrale rol in het realiseren van het optimale binnenklimaat. Dankzij zijn opleiding als BREEAM-expert (Nieuwbouw en In-Use) voegt hij bovendien belangrijke waarde toe door installateurs, adviseurs en alle andere partijen in het bouwteam te begeleiden tot en met de toets door een externe assessor. Het doel: binnen het programma duurzame klimaatconcepten de maximale score behalen in de categorieën die raakvlakken hebben met de betreffende systemen. Ook vertegenwoordigt hij Alklima binnen Dutch Green Building Council

 

Henk te Kiefte, is architect en sinds 1987 eigenaar van Te Kiefte Architecten in Borne. Hij gelooft in energiezuinig en duurzaam bouwen. Dat vormt de basis voor vernieuwende architectuur. In dat kader zijn diverse aansprekende projecten opgeleverd of in voorbereiding die zichtbaar en functioneel duurzaam en energiezuinig gebouwd zijn of worden zoals basisschool Klim op te Rijssen, het Etty Hillesum Lyceum te Deventer, het Marianum College te Groenlo en Integraal Kindcentrum Borgele te Deventer.

 

Frank Meijer is een selfmade en praktisch ingestelde architect. Hij deed in 2002 examen bij het bureau architectenregister, en mag zich sindsdien architect noemen. Sinds 2000 is hij bij KLEIN architecten de scholen-specialist en heeft al tientallen nieuwe schoolgebouwen ontworpen en bestaande scholen verbouwd. In de afgelopen 15 jaar heeft hij zo de ontwikkeling van frisse scholen en duurzame installaties en materialen in de praktijk op de voet gevolgd en toegepast. Intergreren van architectuur, techniek, interieur en omgeving is zijn belangrijkste doelstelling bij het ontwerpen.

Bart Eissens faciliteert en ondersteunt als strategisch vastgoed-adviseur bij PPG opdrachtgevers zijnde o.a. corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen op welke wijze zij het bedrijfsrendement kunnen optimaliseren, vastgoed kunnen verfraaien en beschermen met behoud van de waarde van het vastgoed.

Seminarsponsoren
 

 
 

Over Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd informeert en inspireert de professional door onafhankelijk nieuws, experts, projectbeschrijvingen, innovatieve producten en inspirerende evenementen. Tegelijkertijd is Duurzaam Gebouwd een complementair en interessant netwerk van personen en bedrijven.

Lees verder..

 

Duurzaam Gebouwd is lid van

 
Uitnodiging Duurzaam Gebouwd Scholen Seminars | LinkedIn | Twitter | Facebook 
Copyright © 2015 Duurzaam Gebouwd

Onze contactgegevens:
Duurzaam Gebouwd
Beekhuizenseweg 11, 6881 AA Velp
T. 085 - 273 59 70
info@duurzaamgebouwd.nl
 
Deze e-mail is verzonden aan levers@duurzaamgebouwd.nl
Uitschrijven / unsubscribe